Proiecte

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.05.2016
Versiune tiparSend by email
  1. Proiecte gestionate de Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU)
  2. Proiecte gestionate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externã (UMPFE)
  3. Proiecte gestionate de Unitatea de Implementare al Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale (UIPFFS)
  4. Proiecte cofinanțate prin POAD (2014-2020)

Proiecte gestionate de Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU)

Proiecte gestionate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externã (UMPFE)

POSCCE
PODCA
POSDRU
BDCE
Banca Mondială

Proiecte gestionate de Unitatea de Implementare al Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale (UIPFFS)

I. Proiecte cofinanţate prin PODCA

I.1 Implementate în perioada 2010/2011-2013/2014

I.2 Implementate în perioada 2012-2015

II. Proiecte cofinanţate prin POSDRU

II.1 Implementate in perioada 2010/2011-2013/2014

II.2 Implementate în perioada în perioada 2008/2009 – 2011/2012

II.3 Implementate în perioada 2014-2015

III. Proiecte cofinanţate prin POSCCE

Internet în şcoala ta.Conectarea la Internet broadband  a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană, POSCCE, SMIS 39845

IV. Proiecte implementate în exercițiul financiar 2014-2020

Dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse (raport)

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii - SIPOCA 3

IV.1 Rezumatul livrabilelor proiectului "Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii" - SIPOCA 3

Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație - SIPOCA 17

V. Proiecte finanţate din alte fonduri