Proiecte gestionate de Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale (UIPFFS)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.03.2018
  • I. Proiecte cofinanţate prin PODCA

I.1 Implementate în perioada 2010/2011-2013/2014

I.2 Implementate în perioada 2012-2015

II. Proiecte cofinanţate prin POSDRU

II.1 Implementate in perioada 2010/2011-2013/2014

II.2 Implementate în perioada în perioada 2008/2009 - 2011/2012

II.3 Implementate în perioada 2014-2015

III. Proiecte cofinanţate prin POSCCE

Internet în şcoala ta.Conectarea la Internet broadband  a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană, POSCCE, SMIS 39845

IV. Proiecte implementate în exercițiul financiar 2014-2020

Noi perspective în educație - NPE (Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398)

ARHIVĂ 2019

Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate - CAF, SIPOCA 397

Dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse (raport)

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii - SIPOCA 3

IV. 1 Rezumatul livrabilelor proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii" - SIPOCA 3

V. Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație - SIPOCA 17

VI. Proiecte cofinanțate prin POAD (2014-2020)

​VII. INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare POCU/135/2/3/113589

VIII. Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, cod SMIS 2014+:118327