Proiecte gestionate de Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale (UIPFFS)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.03.2018

<<< Întoarcere la pagina principală

***

I. Proiecte cofinanţate prin PODCA

I. 1. Implementate în perioada 2010/2011 - 2013/2014

I. 2. Implementate în perioada 2012-2015

II. Proiecte cofinanţate prin POSDRU

II.1. Implementate in perioada 2010/2011 - 2013/2014

II.2. Implementate în perioadele 2008-2009 și 2011-2012

II.3. Implementate în perioada 2014-2015

III. Proiecte cofinanţate prin POSCCE

Internet în şcoala ta. Conectarea la Internet broadband  a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană, POSCCE, SMIS 39845

***

IV. Proiecte implementate în exercițiul financiar 2014-2020

1. Noi instrumente pentru Strategia națională privind educația continuă a adulților din România - Edu-C-Ad (SIPOCA 867) 

2. Noi perspective în educație - NPE (Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398)

  • Rezultatele finale înregistrate la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 30.03.2021]
  • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 26.03.2021]
  • Rezultatul soluționării contestației despuse în urma comunicării rezultatelor probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 24.03.2021]
  • Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 18.03.2021]
  • Anunț privind recrutarea și selecția unor experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării, beneficiar al proiectului „Noi perspective în educație” - NPE, Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398 + Anexă 1 (fișier ediitabil în arhivă rar) Anexă 2 (fișier ediitabil în arhivă rar) + Anexă 3 (fișier ediitabil în arhivă rar) [data publicării: 03.03.2021]

Arhivă anunțuri de recrutare și selecție posturi vacante proiect „Noi perspective în educație” - NPE, Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398

► Etapa ianuarie - februarie 2020

► Etapa octombrie - noiembrie 2019

► Etapa iulie - august 2019

----------------------------

4. Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate - CAF, SIPOCA 397

5. Dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse (raport)

6. Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii - SIPOCA 3

6. 1. Rezumatul livrabilelor proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii" - SIPOCA 3

V. Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație - SIPOCA 17

VI. Proiecte cofinanțate prin POAD (2014-2020)

VII. Proiecte derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIm)

1. Protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în desfășurarea activităților educaționale în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zona București - Ilfov || Cod Mysmis 142218

2. Protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în desfășurarea activităților educaționale în contextul răspândirii virusului SARS.CoV.2 (POIm 139418)

​VIII. INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare POCU/135/2/3/113589

IX. Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, cod SMIS 2014+:118327

X. Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în tehnologia informației