Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate - CAF, SIPOCA 397

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
20.02.2019

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale

Partener: Asociația pentru Implementarea Democrației (AID)

Durata de implementare: 26 de luni (contract de finanțare semnat în 28.12.2018)

Buget alocat: 4.081.619,51  lei, din care:

 • 3.404.514,47 lei contribuție nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 218.543,18 lei contribuție nerambursabilă din bugetul național;
 • 458.561,86 lei cofinanțare eligibilă a Beneficiarului & Partenerilor.

Obiectivul general al proiectului: Realizarea sistemului de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structurilor subordonate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Implementarea CAF, ca instrument de management strategic și management al performanței în administrația publică - CAF adaptat la sistemul de educație.

2. Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire specifică, pentru utilizarea instrumentelor de managementul calității.

3. Promovarea/diseminarea bunelor practici ale managementului de tip CAF.

Rezultate așteptate:

 1. O analiză a bunelor practici la nivel european în ceea ce privește sistemele și instrumentele de management al calității în educație, cu accent pe procesul de implementarea a CAF
 2. Sistem unitar de management al calității și performanței CAF implementat în Ministerul Educației Naționale
 3. Sistem unitar de management al calității și performanței CAF implementat în 42 ISJ și 42 CCD
 4. Sistem unitar de management al calității și performanței CAF implementat în 12 instituții subordonate Ministerului Educației Naționale.
 5. O conferință de bune practici în implementarea sistemului de management al calității-CAF
 6. Un ghid de bune practici în implementareasistemului de management al calității-CAF
 7. 10 sesiuni de formare organizate cu 200 de persoane din MEN, ISJ, CCD și instituțiisubordonate în implementarea sistemului de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate - CAF