Platforme informatice

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.08.2016

Platforme dedicate

 • Digital pe Educred: un portal dedicat tuturor profesorilor interesați să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii, fructificând experiența și rezultatele obținute atât în proiectul CRED, cât și resurse exterioare proiectului
 • SIIIR prezintă informații detaliate cu privire la rețeaua completă a unităților din sistemul național de învățământ
 • Platforma studyinromania.gov.ro*  oferă informații detaliate cu privire la programele de studiu oferite de instituțiile de învățământ superior din România
 • Platforma ERRIS* oferă informații cu privire la infrastructurile de cercetare disponibile în instituțiile de învățământ superior (IIS) și institutele naționale de cercetare dezvoltare (INCD)
 • Registrul Educațional Integrat (REI)* cuprinde:
  • Registrul Matricol Unic care include date cu privire la toți studenții din România (momentan disponibil doar pentru reprezentanții universităților și MEN)
  • Harta instituţiilor de învăţământ superior din România
  • Date statistice cu privire la studenți
 • Platforma ANS oferă date statistice raportate de instituțiile de învățământ superior către MEN (momentan disponibil doar pentru reprezentanții universităților)
 • Platforma aracip.eu** gestionează informații cu privire la rapoartele anuale de evaluare internă/externă ale unitaților din învățământul preuniversitar evaluate de ARACIP și situația acreditării și autorizării unităților de învățământ
 • Platforma subiecte.edu.ro prezintă informații cu privire la subiectele și baremele aferente acestor subiecte
 • Platforma evaluare.edu.ro: informații despre examenul de Evaluare Națională a elevilor de clasa a VIII-a, precum și rezultatele individuale, în format anonimizat (începând din anul 2020)
 • Platforma admitere.edu.ro prezintă informații despre repartiția computerizată a elevilor la liceu
 • Platforma manuale.edu.ro oferă acces la manualele școlare disponibile gratuit online
 • Platforma bacalaureat.edu.ro prezintă informații privind desfășurarea examenului de bacalaureat, precum și rezultatele individuale, în format anonimizat (începând din anul 2020)
 • Platforma titularizare.edu.ro prezintă informațiile privind desfășurarea examenului de titlularizare în învățământul preuniversitar, precum și rezultatele individuale
 • Platforma definitivat.edu.ro prezintă informațiile privind desfășurarea examenului de titlularizare în învățământul preuniversitar, precum și rezultatele individuale
 • Platforma euro200.edu.ro prezintă informațiile privind implementarea programului național „Euro 200" -   acordarea ajutorului financiar pentru achiziţionarea de calculatoare
 • Platforma Banideliceu.ro găzduiește informații privind implementare programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", inclusiv rezultate individuale

Platforme interactive

 • Platforma alegetidrumul.ro*** care oferă informații tuturor elevilor, profesorilor și reprezentanților companiilor ce sunt interesați de urmarea unei rute în învățământul profesional și tehnic, precum și de dezvoltarea unei opțiuni de educaţie şi pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare.
 • Brain Map* reprezintă un instrument de recrutare a experților care doresc să se implice în procesele de evaluare a proiectelor depuse pentru a atrage finanțare prin Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare 2015-2020. În plus, prin funcționalitățile implementate, platforma susține procesul de depunere și evaluare a candidaturii celor interesați să facă parte din diverse comisii de specialitate de la nivelul consiliilor sau organismelor consultative, precum CNATDCU.

* platforme gestionate de UEFISCDI

** platformă gestionată de ARACIP

*** platformă gestionată de CNDIPT

***

Etichetă :