Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Date calitative despre şcolile gimnaziale
Utile
Ultimele documente
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul debutant la CNRED
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Premianții Concursului naţional de recitare de balade și de basme populare „Kriza János” − ediţia 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea Concursul Național Interdisciplinar de Comunicări Ştiinţifice în limba maghiară pentru elevii din clasele liceale „TUDEK" - ediția 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin pentru aprobare Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale de conducere vacante de director la Clubul Sportiv „Agronomia” București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul debutant la CNRED
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI încheiat astăzi 17.11.2015, la concursul organizat în data perioada 11.11 – 16.11.2015 pentru ocuparea unui post contractual, vacant de consilier IA în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Descarcă Citeşte mai mult