Strategii condiționalități ex-ante

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Educația și formarea sunt esențiale atât pentru progresul economic cât și pentru progresul social, iar alinierea competențelor la nevoile de pe piața muncii joacă un rol important în acest sens. În cadrul strategiei Europa 2020 concepute pentru a face față crizei economice, UE a stabilit obiective pentru reducerea numărului de cazuri de abandon școlar sub 10% și creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40%, până în 2020.

Într-o economie din ce în ce mai globalizată și mai bazată pe cunoaștere, Europa are nevoie de mână de lucru calificată pentru a rămâne competitivă la nivel de productivitate, calitate și inovare.

Totuși, o serie de date recente arată că 20% din populația activă a UE prezintă deficiențe de citire, scriere și calcul. La aceasta se adaugă neconcordanța tot mai mare dintre competențele pe care le dobândesc oamenii și cererea de pe piața muncii. Toți acești factori contribuie la creșterea șomajului și la limitarea creșterii economice.

Educația și formarea profesională stimulează, de asemenea, dezvoltarea personală și cetățenia activă și promovează echitatea, incluziunea și coeziunea socială.

Dacă responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le revine statelor membre, UE joacă un rol determinat în sprijinirea și completarea eforturilor pe care acestea le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de învățământ.

Obiectivele, instrumentele și modalitățile de cooperare la nivel european sunt descrise în cadrul strategic „Educație și formare 2020”, valabil până în 2020.

 Ministerul Educației Naționale are în prezent aprobate patru Strategii Naționale în domeniul educației, iar a cincea este în consultare publică.

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România

Strategia națională de învățăre pe tot parcursul vieții

Strategia națională pentru învățământ terțiar

Data publicării: 
Miercuri, 28 Februarie, 2018