Titluri didactice și de cercetare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Titluri didactice și de cercetare

Angajarea pe un post didactic sau de cercetare în cadrul instituțiilor de învățământ superior se face pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcţie didactică sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior, după obţinerea titlului de doctor [vezi și HG 457/2011 (anexa 8)].

Pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior, aprobate prin Ordinul nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.(anexa 9)

În instituţiile de învăţământ superior se regăsesc următoarele funcții didactice și de cercetare sunt:

- funcţiile didactice:

    a) asistent universitar;

    b) lector universitar/şef de lucrări;

    c) conferenţiar universitar;

    d) profesor universitar.

- funcţiile de cercetare:

    a) asistent cercetare;

    b) cercetător ştiinţific;

    c) cercetător ştiinţific gradul III;

    d) cercetător ştiinţific gradul II;

    e) cercetător ştiinţific gradul I.

Echivalenţa funcţiilor din cercetare cu funcţiile didactice este următoarea:

    a) cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care deţin o diplomă de doctor;

    b) cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar/şef de lucrări;

    c) cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar;

    d) cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar.

Nomenclatorul general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior este aprobat prin Ordinul comun(MENCS/MMFPSPV) nr. 6419/2858/2011 (anexa 10).

Instituțiile de învățământ superior cu posturile disponibile se regăsesc aici: www.jobs.edu.ro