Mobilități Studenți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Asigurăm implementarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/ instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în concordanță cu obiectivele prevăzute în Planul de acţiune pentru  implementarea Strategiei Naţionale privind Migraţia.

Realizăm schimburi de informaţii permanente cu structurile specializate ale Ministerului Administrației și Internelor cu privire la cetăţenii străini depistaţi cu şedere ilegală, care folosesc vize de intrare în scop de studii.

Elaborăm modele de raportări statistice în colaborare cu instituţiile care deţin date specifice referitoare la cetăţeni străini, colectăm date statistice și urmează a fi validate din punct de vedere numeric şi metodologic.

Condiţiile şi modul în care se realizează mobilitatea academică a studenților sunt reglementate de Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor aprobată prin ordin de ministru.

Calitatea de student, respectiv student-doctorand se menţine inclusiv pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale. În cazul mobilităţilor academice internaţionale ale studenţilor care vin să studieze pe cont propriu valutar recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de învăţământ superior, în temeiul autonomiei universitare.

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se poate realiza de către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

Mai multe detalii privind metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate puteți găsi în sectiunea "Acte normative".

Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) a fost implementat în baza HG nr. 453/2011, care se adresează atât studenților, cât și cadrelor didactice. Pentru mai multe informații despre acest program puteți accesa www.ceepus.info.

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale este o instituție publică din subordinea MEN care administrează programul Uniunii Europene pentru implementarea programelor LLP, YiA, Erasmus+, Programul de Burse SEE. Pentru mai multe informații despre acest program puteți accesa www.anpcdefp.ro.