Mobilități studenți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Condiţiile şi modul în care se realizează mobilitatea academică a studenților sunt reglementate de Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor, aprobată prin ordin de ministru.

Calitatea de student/student-doctorand se menţine inclusiv pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale. În cazul mobilităţilor academice internaţionale ale studenţilor care vin să studieze pe cont propriu valutar, recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de învăţământ superior, în temeiul autonomiei universitare.

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se poate realiza de către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) a fost implementat în baza HG nr. 453/2011, care se adresează atât studenților, cât și cadrelor didactice. Pentru mai multe informații despre acest program puteți accesa www.ceepus.info.

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale este o instituție publică din subordinea ME care administrează programul Uniunii Europene pentru implementarea programelor LLP, YiA, Erasmus+, Programul de Burse SEE. Pentru mai multe informații despre acest program puteți accesa www.anpcdefp.ro.