Concursuri

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare/examene de promovare organizate de Ministerul Educației - 2021

 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 26.01.2021]
 • Apel selecție experți în cadrul proiectului CRED + Anexa 1: Cerere de înscriere + Anexa 2: Consimțământ prelucrare date personale - fișiere pdf [data publicării: 26.01.2020] 
 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a 2 posturi de experți județeni - 1 expert/județ (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a de selecție + Anexe (anexa 1: cerere de înscriere + anexa 2: declarație de disponibiltate + anexa 3: declarație consimțământ GDPR) [data publicării: 19.01.2020] 
 • Rezultatul final înregistrat în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 15.01.2020]
 • Rezultatul înregistrat la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 14.01.2020]
 • Rezultatul final înregistrat în cadrul exemenului de promovare în gradul profesional imediat superior - funcție contractuală din cadrul aparatului propriu: Direcția Minorități/Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul [data publicării: 13.01.2021]
 • Rezultatul probei scrise și rezultatul final înregistrate la exemenul de promovare în gradul profesional imediat superior - funcționari publici din cadrul aparatului propriu: Direcția Formare Continuă / Direcția Generală Învățământ Preuniversitar [data publicării: 12.01.2021]
 • Rezultatul înregistrat la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 12.01.2020]
 • Rezultatul înregistrat la proba scrisă din cadrul exemenului de promovare în gradul profesional imediat superior - funcție contractuală din cadrul aparatului propriu: Direcția Minorități/Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul [data publicării: 12.01.2021]

***

Arhivă anunțuri & rezultate 2020

Arhivă anunțuri & rezultate 2019

II. Concursuri organizate de către instituţii aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC)

          →→→ CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ pentru selectarea si recrutarea de experți externi in cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED; Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20; Cod SMIS 2014+: 118327/ iulie 2018