Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, art. 6, alin.3:

„(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

Date de contact Informare Publică:

 • Program de lucru: luni-joi, între orele 8:30-16:30; vineri, între orele 8:30-14:00.
 • E-mail: solicitari544@edu.gov.ro || Toate solicitările care nu se încadrează în specificul prevăzut de Legea 544/2001 vor fi redirecționate. 
 • Telefon: + 40 (21) 315 50 99
 • Adresă: str. Spiru Haret, nr. 10, sector 1, 010176, București

Formulare

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019
 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017
 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016
 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

LISTA documentelor de interes public emise de ME conform Legii nr. 544/2001

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ME

 2. Structura organizatorică

 3. Programul de funcționare și coordonatele de contact ale instituţiei: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

 4. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ME

 5. Raport de activitate: Starea învăţământului

 6. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al ME şi bilanţul contabil

 7. Proiecte de acte normative supuse consultării publice

 8. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei

 9. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003

 10. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul ME, conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii

 11. Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate

 12. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

Legislație aplicabilă: