Finanțare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Finanțarea învățământului superior din România este reglementată de Legea nr. 199/2023.

Finanțarea din fonduri publice a instituțiilor de învățământ superior de stat se face din bugetul Ministerului Educației și are 3 direcții principale: finanțarea de bază, suplimentară și complementară. Toate fondurile pentru finanțarea de bază și suplimentară a universităților de stat sunt considerate venituri proprii.

Veniturile pentru finanțarea de bază și suplimentară sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior în condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.

Finanţarea complementară se realizează de Ministerul Educaţiei prin:

    a) subvenţii pentru cazare şi masă;

    b) fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale;

    c) fonduri alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţifică universitară.

Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Educației şi instituţia de învăţământ superior respectivă.

Rectorii universităţilor de stat sunt direct responsabili de alocarea resurselor instituţiei.

Metodologia de finanțare este realizată de către ME utilizând propunerile metodologice elaborate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), având la bază studiile statistice și simulări.

Finanțare pentru dezvoltarea instituţională

Statul încurajează excelenţa în instituţiile de învăţământ superior prin pârghii financiare specifice, existente. Astfel, universităţilor de stat li se alocă un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională din bugetul alocat de Ministerul Educaţiei.

Fondul de dezvoltare instituţională se adresează celor mai performante instituţii de învăţământ superior din fiecare categorie şi se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaţionale. Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională este reglementată prin ordin al ministrului.

Cadru normativ: