Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
19.05.2016

CNATDCU

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care își desfăşoară activitatea în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

***

[NOU || ACTUAL] Ciclu de dezbateri publice (27.03.2024 - 20.05.2024) privind proiectul Standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, elaborate de CNATDCU. 

***