Românii de Pretutindeni

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

<IMPORTANT>

***

Cadrul juridic actual:

  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

***

Întrebări frecvente despre obținerea burselor alocate românilor de pretutindeni în sistemul de învățământ de stat din România

Programul LCCR

ADMITERE 2019-2020 PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

I. ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR:

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018

1. Formular inscriere inv preuniv 2019-2020​

2. Oferta locurilor de studii pentru învățământul preuniversitar 2019-2020 se află postată pe site-ul Inspectoratului Școlar al județului Iași.

Atât formularul de înscriere, cât și oferta locurilor în învățământul preuniversitar vor fi publicate și pe site-ul Inspectoratului Școlar al județului Iași.

3. Dosarele vor fi transmise la Inspectoratul Școlar al județului Iași, conform calendarului;

4. Informațiile suplimentare pot fi obținute de la Inspectoratul Școlar al județului Iași.

II. ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR:​

1. În anul universitar 2019-2020 instituțiile de învățământ superior de stat din România organizează concursul de admitere a românilor de pretutindeni, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, la studii universitare de licență/masterat/doctorat, în baza autonomiei universitare,similar anului anterior, conform prevederilor din metodologia de școlarizare în învățământul superior; 

2. Candidații vor putea opta pentru orice domeniu de studiu și orice instituție de învățământ superior de stat din România sau, în cazul candidaților din Republica Moldova, în cadrul extensiunilor deschise de universitățile românești la Chișinău, Cahul și Bălți;

3. Pentru siguranța încadrării in termenul de depunere stabilit de instituțiile de învățământ superior, recomandam transmiterea in exclusivitate a dosarelor de candidatura la universități, pentru a nu genera întârzieri de preluare/prelucrare a acestora, în cazul în care vor fi transmise pe alte canale;

4. Înscrierea în învățământul superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, se face în baza prevederilor ordinului MEN nr. 4294/29.06.2017;

5. Informații suplimentare privind admiterea în universitățile din România pot fi obținute accesând link-urile fiecărei instituții de învățământ superior (din tabelul de mai jos):

   
  Universitate

Link informații

1

Universitatea Politehnica din București

www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni---admitere-2019---licenta_1224_ro.html - admitere studii universitare de licență

http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni---admitere-2019---master_1262_ro.html - admitere studii universitare de master

http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2019---doctorat_970_ro.html - admitere studii universitare de doctorat

2

Universitatea Tehnică de Construcții din București

https://utcb.ro/studiaza/studenti-internationali/romanii-de-pretutindeni

3

Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București

https://admitere.uauim.ro/precizari-cetateni-straini

4

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

www.usamv.ro/index.php/ro/674-admitere-romani-de-pretutindeni

5

Universitatea din București

https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/

6

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București

-

7

Academia de Studii Economice din București

http://ase.ro/admitere2018/licenta2018/index.asp

http://ase.ro/admitere2018/licenta2018/pdf/Metodologie_defalcata/Oferta_locuri_IF.pdf

http://www.ase.ro/admitere2018/masterat2018/index.asp

8

Universitatea Națională de Muzică din București

 

9

Universitatea Națională de Arte din București

http://www.unarte.org/studii/admitere/#cetateni-straini​

10

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București

http://unatc.ro/admitere/cetateni-straini.php

11

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

http://unefsb.ro/2018/03/27/ghid-admitere-licenta-2018/

12

Scoala Națională de Studii Politice și Administrative din București

http://admitere.snspa.ro/admitere/admiterea-romanilor-de-pretutindeni/

13

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=30&l=ro

14

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

 

15

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

http://arp.ub.ro/​

16

Universitatea "Transilvania" din Brașov

https://admitere.unitbv.ro/romani-de-pretutindeni.html
 

17

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Licenta:
https://www.utcluj.ro/media/documents/2018/situatie_finala_locuri_licenta_2018.pdf
Master:
https://www.utcluj.ro/media/documents/2018/cifra_de_scolarizare_master_romani_de_pretutindeni_2018_2019_OosCKi7.pdf

18

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

http://admitere.usamvcluj.ro/romani-de-pretutindeni/

19

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

https://admitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/

20

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca

http://www.umfcluj.ro/educatie-ro/admitere-ro/licenta-ro/itemlist/category/356-aropret

21

Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

https://www.amgd.ro/Studenti-straini/2

22

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

http://www.uad.ro/admitere/diaspora/

23

Universitatea "Ovidius" din Constanța

admitere.univ-ovidius.ro/
 

24

Universitatea Maritimă din Constanța

https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutinderi/

25

Universitatea din Craiova

Admitere Licenta/Master/Doctorat: http://www.ucv.ro/admitere/rom%C3%A2ni_de_pretutindeni/

26

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

 

27

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

Admitere An Pregatitor: http://www.admitere.ugal.ro/site/an-pregatitor/metodologie-admitere-romani-de-pretutindeni

Admitere Licenta: http://www.admitere.ugal.ro/site/licenta/admiterea-romanilor-de-pretutindeni-iulie

28

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Studii universitare de licență: https://www.tuiasi.ro/licenta/candidati-romani-de-pretutindeni/

Studii universitare de masterat si doctorat: https://www.tuiasi.ro/masterat/masterat-candidati-romani-de-pretutindeni/
 

29

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

http://www.uaiasi.ro/admitere/

30

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

https://admitere.uaic.ro/

31

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași

Studii universitare de licență: http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Pagini/Admitere_romani_pretutindeni.aspx

Studii universitare de masterat: http://www.umfiasi.ro/masterate/Pages/Admitere_ro_pretutindeni_sesiunea_2018.aspx

Studii universitare de doctorat: http://www.umfiasi.ro/SCOALADOCTORALA/ADMITERE/Pages/Admitere2018.aspx

32

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași

 

33

Universitatea din Oradea

 

34

Universitatea din Petroșani

https://www.upet.ro/admitere-rp/#generalitati

35

Universitatea din Pitești

https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere2019

https://www.upit.ro/ro/international/admitere-studenti-internationali/ro-admission-romanians-everywhere

36

Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești

Licență: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/sesiunea-iulie-2019-licenta-romani-de-pretutindeni

Masterat:https://www.upg-ploiesti.ro/ro/sesiunea-iulie-2019-master-romani-de-pretutindeni
 

37

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița

http://vechi.uem.ro/index.php?id=1592

38

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

https://admitere.ulbsibiu.ro/ro/

39

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

www.admitere.usv.ro/admitere-2019/numar-locuri-romani-de-pretutindeni-2019/
 

40

Universitatea "Valahia" din Târgoviște

https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro/551-admitere-pentru-romanii-de-pretutindeni

41

Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu

http://admitere.utgjiu.ro/index.php?page=admitere-2018-5

42

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș

http://admitere.upm.ro

43

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

https://www.umftgm.ro/admitere/admitere-2018/informatii-pentru-cetatenii-straini-si-romanii-de-pretutindeni.html

44

Universitatea de Arte din Târgu Mureș

 

45

Universitatea Politehnica din Timișoara

Admitere Licență 2018 - ROMÂNI DE PRETUTINDENI http://www.upt.ro/Informatii_admitere-master-2018---romani-de-pretutindeni_1045_ro.html
Admitere Doctorat 2018 - ROMÂNI DE PRETUTINDENIAdmitere Master 2018 - ROMÂNI DE PRETUTINDENI http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2018---doctorat_970_ro.html

IOSUD-UPT anunță organizarea concursului de admitere la studiii universitare de doctorat, anul 2018, în conformitate cu: Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în Universitatea Politehnica Timişoara sesiunea 2018, aprobată de BCA-UPT din 24.04.2018

 

46

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara

https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Romanii-de-pretutindeni_ro_1947.html

47

Universitatea de Vest din Timișoara

https://admitere.uvt.ro/admitere-romani-de-pretutindeni/

48

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

http://www.umft.ro/admitere-2019_678
http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/5075/4._20metodologie_20romanii_20de_20pretutindeni.pdf​

 

   

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene va actualiza, constant, aceste informații.