Românii de Pretutindeni

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

IMPORTANT: Au fost actulizate informațiile din această pagină (data actualizării: 11.06.2021).

ADMITERE 2021 - 2022 || ROMÂNII DE PRETUTINDENI

I. ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

1Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul școlar 2017-2018

2. Formular înscriere invățământ preuniv 2021 - 2022 (pdf needitabil)

3. Oferta locurilor de studii pentru învățământul preuniversitar 2021 - 2022 a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar al județului Iași (poate fi descărcată și de aici - fișier excel). 

4. Dosarele vor fi transmise - electronic -  la Inspectoratul Școlar al județului Iași, conform calendarului de mai jos:

  • 15 - 22 iulie 2021: înscrierea online a candidaților
  • 27 iulie 2021: afișarea rezultatelor: (http://www.isjiasi.ro - secțiunea Admitere elevi din Republica Moldova)
  • 28 - 30 iulie 2021: analiza și soluționarea contestațiilor și cazurilor speciale (frați, gemeni, tripleți) de către comisia de admitere de la Inspectoratul Școlar Judeţean Iași
  • 31 iulie 2021: afișarea rezultatelor finale, după soluționarea cazurilor speciale (http://www.isjiasi.ro - secțiunea Admitere elevi din Republica Moldova / secțiunea Examene - Admitere şi pe edu.ro).

5. Punem la dispoziția dumneavoastră un ghid video [click pe imagine] ce răspunde celor mai frecvente întrebări privind obținerea burselor alocate românilor de pretutindeni în sistemul de învățământ de stat din România - învățământ preuniversitar. 

Ghidul este disponibil, de asemenea, și în format power point.

6. Alte informații pot fi obținute de la Inspectoratul Școlar al județului Iași, coordonatorul acestui proces de admitere. 

***

II. ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

1. În anul universitar 2021 - 2022, instituțiile de învățământ superior de stat din România organizează concursul de admitere a românilor de pretutindeni, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, la studii universitare de licență/masterat/doctorat, în baza autonomiei universitare, similar anului anterior, conform prevederilor din metodologia de școlarizare în învățământul superior. Metodologia de admitere este publicată aici, iar un ghid informativ poate fi urmărit mai jos [click pe imagine].

Ghidul este disponibil, de asemenea, și în format power point.

2. Candidații vor putea opta pentru orice domeniu de studiu și orice instituție de învățământ superior de stat din România sau, în cazul candidaților din Republica Moldova, în cadrul extensiunilor deschise de universitățile românești la Chișinău, Cahul și Bălți;

3. Pentru siguranța încadrării in termenul de depunere stabilit de instituțiile de învățământ superior, recomandăm transmiterea dosarelor de candidatură exclusiv la universități pentru a nu genera întârzieri de preluare/prelucrare a acestora, în cazul în care vor fi transmise pe alte canale.

4. Înscrierea în învățământul superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, se face în baza prevederilor ordinului MEN nr. 4.294/29.06.2017.

5. Informații suplimentare privind admiterea în universitățile din România pot fi obținute accesând link-urile fiecărei instituții de învățământ superior (din tabelul de mai jos):

Cod univ. Universitate Pagini web
1 Universitatea Politehnica din București https://upb.ro/
2 Universitatea Tehnică de Construcții din București https://utcb.ro/studiaza/studenti-internationali/romanii-de-pretutindeni
3 Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București https://admitere.uauim.ro/ 
4 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București https://www.usamv.ro/index.php/ro/674-admitere-romani-de-pretutindeni 
5 Universitatea din București https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/
6 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București https://umfcd.ro/
7 Academia de Studii Economice din București Licență

Licență: https://international.ase.ro/21/index.php/romani-de-pretutindeni/

Master: https://international.ase.ro/21/index.php/romani-de-pretutindeni-2/

8 Universitatea Națională de Muzică din București https://www.unmb.ro/admitere/
9 Universitatea Națională de Arte din București http://unarte.org/admitere-sesiunea-august-septembrie-2021/
10 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din București https://www.unatc.ro/admitere/cetateni-admitere.php
11 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București https://unefsb.ro/ghid-admitere-romani-de-pretutindeni/
12 Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București http://admitere.snspa.ro/admitere/admiterea-romanilor-de-pretutindeni/
13 Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=46&l=ro
14 Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad https://admitere.uav.ro/informatii-admitere
15 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău http://arp.ub.ro./
16 Universitatea Transilvania din Brașov https://admitere.unitbv.ro/romani-de-pretutindeni.html
17 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca https://admitereonline.utcluj.ro/romani-de-pretutindeni/
18 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca https://admitere.usamvcluj.ro/romani-de-pretutindeni/
19 Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca https://admitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/
20 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca http://www.umfcluj.ro/
21 Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca https://www.anmgd.ro/
22 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca https://www.uad.ro/admitere/
23 Universitatea Ovidius din Constanța https://admitere.univ-ovidius.ro/
24 Universitatea Maritimă din Constanța https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutindeni/
25 Universitatea din Craiova https://www.ucv.ro/admitere/rom%C3%A2ni_de_pretutindeni/
26 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova http://www.umfcv.ro/Admitere%20Cetateni%20Straini%202021-2022
27 Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați https://www.admitere.ugal.ro/
28 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași https://www.tuiasi.ro/
29 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iași https://www.uaiasi.ro/admitere/
30 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași www.uaic.ro
31 Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași http://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Pagini/Admitere-romani-de-pretutindeni.aspx
32 Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași www.arteiasi.ro
33 Universitatea din Oradea https://admitere.uoradea.ro/ro/
34 Universitatea din Petroșani https://www.upet.ro/admitere-rp/
35 Universitatea din Pitești https://www.upit.ro/ro/international/admitere-studenti-internationali/ro...
36 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești https://www.upg-ploiesti.ro/
37 Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu https://admitere.ulbsibiu.ro/
38 Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava https://admitere.usv.ro/admitere-2021/romani-de-pretutindeni-2021/
39 Universitatea Valahia din Târgoviște https://admitere.valahia.ro/
40 Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu http://admitere.utgjiu.ro/index.php?page=informatii-admitere-pentru-roma...
41 Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș https://www.umfst.ro/home.html
42 Universitatea Politehnica din Timișoara Licență

Licență: http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni---admitere-licenta_1497_ro.html

Master: http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni---admitere-master_14...

43 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara https://www.usab-tm.ro/ro/studenti-straini-11945/romanii-de-pretutindeni...
44 Universitatea de Vest din Timișoara https://admitere.uvt.ro/procesul-de-admitere/categorii-de-candidati/candidati-romani-de-pretutindeni/
45 Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara https://www.umft.ro/admitere-international-2021/
     

***

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene va actualiza, constant, aceste informații.

Cadrul juridic aplicabil:

  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

Alte programe: LCCR