Studiază în România

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

UTIL (USEFUL INFO): Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini în anul universitar 2023 - 2024, conform ordinului ministrului educației nr. 6497/10 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 923/13 octombrie 2023 (Romanian universities that organize the preparatory year for learning Romanian for foreign citizens - updated list)

Dacă ești cetățean român care a studiat în străinătate, cetățean străin de etnie română sau pur și simplu cetățean străin și dorești să-ți continui studiile în România, ai ajuns exact pe pagina care conține toate înformațiile necesare pentru a începe procesul de înrolare în sistemul de învățământ românesc.

Mai jos se regăsesc legături la principalele informații necesare fiecărei categorii de aplicanți:

Platforma Study in Romania reprezintă punctul unic de acces la informații agregate privind oportunitățile de studiu în România.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) evaluează și recunoaște actele de studii deținute de cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și de cei din Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor în România, precum și a celor deținute de cetățenii din statele non-UE, în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.

În vederea promovării și eficientizării accesului la studii în România, Ministerul Educației, prin Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE): 

 • sprijină înscrierea cetățenilor din state terțe la studii preuniversitare, universitare și postuniversitare în România;

 • promovează imaginea sistemului educaţional românesc prin atragerea de cetăţeni din state non-UE la studii în sistemul naţional de învăţământ din România;

 • procesează dosarele studenților care studiază cu plata studiilor pe cont propriu valutar;

 • procesează dosarele aparţinând tinerilor nominalizaţi de către Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca bursieri ai statului român, eliberând scrisorile de acceptare la studii, respectiv, dispoziţiile de înmatriculare;

 • analizează şi întocmește dispoziţiile de înmatriculare la studii preuniversitare, universitare şi postuniversitare pentru personalul reprezentanţelor oficiale străine acreditate la Bucureşti şi membrii familiilor acestora;

 • soluţionează solicitările cetăţenilor străini care au dobândit o formă de protecţie în România;

 • participă la acţiuni în cadrul Mecanismului de Cooperare Interinstituţională în scopul implementării Strategiei Naţionale privind Migraţia;

 • promovează un sistem eficient de selecţie pentru admiterea pe teritoriul României în scop de studii.