Învățământ liceal

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare.

Cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.

Aceste filiere sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.

Alte informații relevante: