Comisia Naţională a României pentru UNESCO

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Comisia Naţională a României pentru UNESCO este instituţia prin care se realizează relaţiile cu UNESCO - Paris şi cu alte instituţii UNESCO din străinătate, sub directa coordonare a Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului Educaţiei. Rolul Comisiei este de a asigura legătura Romaniei cu UNESCO, pe de o parte și de organism multidisciplinar de analiză, sinteză și coordonare a programelor, proiectelor și activităților din România ce decurg din Constituția, rezoluțiile, programele/bugetele bi/multianuale elaborate de UNESCO. Comisia conlucrează cu Delegaţia permanentă a României la UNESCO.