Adeverințe de conformitate a studiilor/Adeverințe privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic dobândite în România

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
12.02.2019

[actualizare: 15.02.2023]

În conformitate cu prevederile articolului 1 din ordinul nr. 5.611/2019, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală Managementul Resurselor Umane și Rețea Școlară (DGRMURS) eliberează, la cerere, cetățenilor români și cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetățenilor din statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, care au studiat în România și solicită, în scopul desfășurării activității didactice, într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, în Confederația Elvețiană, în mod independent sau ca salariat, următoarele documente (disponibile mai jos, arhivate în format editabil - MS Word)

 • adeverința de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale;

 • adeverința privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic dobândite prin absolvirea unui program acreditat de formare psihopedagogică de nivel I și/sau II, în cadrul unităților de învățământ/instituțiilor de învățământ superior acreditate din România.

Procedurile care vizează:

 • emiterea adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice la nivel preuniversitar în străinătate

 • emiterea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale în vederea desfășurării activității didactice la nivel preuniversitar în străinătate

 • recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în SEE sau în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice în România,

sunt operaționale în Punctul de Contact Unic electronic. 

Dosarele pot fi transmise:

 • prin poștă la Registratura Ministerului Educației (adresă: str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, Bucureşti)

 • online, de către titular, prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe)

sau pot fi depuse la Registratura Ministerului Educației (adresă: str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, Bucureşti), care funcționează după următorul program: Luni - Joi: 09:00 - 11:00 şi 14:00 - 16:00 // Vineri: 09:00 - 11:00.

Adeverinţele pot fi eliberate astfel:

 • personal sau prin împuternicit, săptămânal, în zilele de luni (9:00 - 12:00) și joi (9:00 - 12:00) de la sediul Ministerului Educației (str. General Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti, camera 72, etaj 2)

 • prin poştă, la adresa indicată în cerere

 • online, prin Punctul de Contact Unic electronic, doar în cazul în care dosarul a fost transmis tot prin PCUe.

Materiale informative: