Anunț privind admiterea românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, anul școlar 2020-2021

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.07.2020

1) Baza legală pentru organizarea admiterii este Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin ordinul comun MEN 3900/16.05.2017 - MAE nr. A10/2046/26.05.2017 - MRP C/129/07.06.2017 și publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 628/02.08.2017.

2) Aspectele tehnice detaliate privind condițiile de admitere, locurile scoase la concurs, specializările propuse, calendarul, conținutul dosarului de candidatură și modul de transmitere a acestuia se regăsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar al județului Iași - secțiunea Admitere elevi din Republica Moldova.

► Pentru informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să contactați Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene la adresa de e-mail international@edu.gov.ro, indicând în subiect, pentru o cât mai eficientă gestionare a mesajelor, sintagma „admitere români de pretutindeni 2020”.