Informare de presă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 29 Septembrie, 2023

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la plata salariilor personalului din învățământ, pentru o informare corectă, facem următoarele precizări:

  • În bugetul pe anul 2023 au fost cuprinse cheltuielile cu salariile potrivit prevederilor legale din acel moment.

  • Începând cu luna iunie 2023 au fost majorate salariile potrivit prevederilor OUG nr. 45/2023 și OUG nr. 57/2023.

  • Începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie 2023, salariile au fost calculate și plătite, conform prevederilor legale actuale, sumele fiind asigurate din bugetul aprobat.

  • Ministerul Educației a solicitat, pentru rectificarea bugetară, suplimentarea sumelor pentru cheltuielile cu salariile, conform OUG nr. 45/2023 și OUG nr. 57/2023.

  • În situația în care rectificarea bugetară va fi făcută mai târziu, este posibil ca Ministerul Educației să inițieze un proiect de hotărâre de Guvern pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educației din fondul de rezervă bugetară pentru o parte din sumele solicitate la Ministerul Finanțelor pentru rectificarea bugetară.

Menționăm că actualul cadru legal permite efectuarea tuturor demersurilor, astfel încât salariile personalului din învățământ să fie plătite la termenele scadente.

BIROUL DE PRESĂ