[Consultare publică] Documentul de politici curriculare „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.11.2019

Supunem consultării publice documentul de politici curriculare Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului naționalelaborat în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentul, disponibil atașat (fișier pdf), a fost realizat de o echipă de specialiști ai Institutului de Științe ale Educației și ai Ministerului Educației Naționale și promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar.

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentului. Feedback-ul poate fi transmis în două moduri:

  • prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
  • prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări

Toate mesajele vor fi analizate în vederea finalizării documentului de politici educaționale. Vă mulțumim!

***

Despre Proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED:

  • CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015) și are la bază recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de poziție România 2017 - Studii OECD privind evaluarea și examinarea în domeniul educației
  • Unul dintre obiectivele principale ale proiectului constă în elaborarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național. Acest document cuprinde un set de principii, valori și opțiuni de politică educațională definitorii pentru curriculumul național.
Materiale informative: