[Consultare publică] Ordine de ministru privind organizarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie (sesiunea 8 decembrie 2019)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
07.10.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică, atașat, următoarele ordine de ministru:

1. Ordinul ministrului sănătății nr. 1501 din data de 04.10.2019 și al ministrului educației naționale privind desemnarea comisiei comune centrale și a comisiilor locale pentru organizarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

2. Ordinul ministrului sănătății nr. 1502 din data de 04.10.2019 și al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 + anexa

3. Ordinul ministrului sănătății nr. 1503 din data de 04.10.2019 și al ministrului educației naționale pentru aprobarea cifrei de școlarizare la concursul de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 + anexe.

Eventualele observații și propuneri pot fi trimise pe adresa de e-mail secretar.general@edu.gov.ro, în termen de 10 zile de la data publicării.