[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru completarea art. 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.01.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru completarea art. 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro .