[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență pentru aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.12.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC) publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat.

Caracteristicile proiectului de Ordonanță de Urgență:

  • În conformitate cu prevederile art.5 (2) din OUG nr. 97/ 2018, a fost elaborat Raportul privind stadiul implementării Programului- pilot „Masă caldă” în cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2019. Din acest document rezultă efecte pozitive asupra beneficiarilor direcți și indirecți, care justifică continuarea programului și extinderea acestuia. În acest context, conducerea MEC a decis extinderea la 100 de unități de învăţământ.
  • Unitățile de învățământ propuse pentru implementarea programului sunt cele în care s-a implementat până în acest moment, iar propunerile de noi unități de învățământ pilot au fost înaintate de inspectoratele școlare județene.
  • Se păstrează limita valorii zilnice de 10 lei/beneficiar prevăzută în OUG nr. 97/ 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități învăţământ preuniversitar de stat.
  • Programul se desfășoară pe an calendaristic.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail nicoleta.tudorache@edu.gov.ro