[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
19.12.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail lia.gheorghe@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.

Etichetă :