[Consultare publică] Proiect HG privind înscrierea unui imobil - teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
23.01.2018

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de  H O T Ă R Â R E privind înscrierea unui imobil - teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, instituție care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale.

Persona de contact Crenguța Nicu, e-mail: crenguta.nicu@edu.gov.ro.

Cadru normativ: