[Consultare publică] Proiecte de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.01.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică urmatoarele proiecte:

  1. proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu;
  2. proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unei cote părți din imobilul situat în Municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acesteia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Inspectoratul Școlar Județean Suceava;
  3. proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Palatul Copiilor, Municipiul Ploiești, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Prahova. 

Propunerile, sugestiile sau observațiile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.