[Consultare] Componența nominală a comitetelor de selecție care analizează candidaturile pentru calitatea de membru al Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) [mandatul 2024 - 2028]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
22.05.2024

[05.06.2024 / Actualizare]:  În urma derulării procesului de consultare a fost elaborat & aprobat ordinul de mai jos.

  • Ordin nr. 4.621/05.06.2024 privind aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

________________________

Pentru asigurarea transparenței și calității procesului de selecție a membrilor CNATDCU pentru mandatul 2024 - 2028, Ministerul Educației a decis constituirea - pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU - a câte unui comitet de selecție fromat din 3 - 5 personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional.

În acest sens, Ministerul Educației organizează o consultare privind componența comitetelor de selecție.

Pe durata acestei consultări (10 zile), orice persoană fizică sau juridică poate să trimită eventuale observații și sesizări argumentate pe adresa dgis@edu.gov.ro

Precizăm că membrii comitetelor de selecție analizează aplicațiile depuse și înaintează ministrului educației o listă cuprinzând propunerile pentru componența comisiilor de specialitate CNATDCU. 

De asemenea, membrii comitetelor de selecție nu vor face parte din comisiile de specialitate ale CNATDCU în mandatul 2024 - 2028.

Criteriile de selecţie şi numire a membrilor CNATDCU vizează competenţa, disponibilitatea asumată de a activa în comisii, capacitate de analiză obiectivă şi absenţa sancţiunilor privind încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară.

Componența comitetelor de selecție a rezultat în urma apelului derulat de Ministerul Educației în perioada 15.04.2024 (ora 08:00) - 28.04.2024 (ora 23:59).