[Consultare publică] Ghidul Solicitantului pentru apelul Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a - Școli mici

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.07.2023

Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii rămâne prioritară pe agenda Ministerului Educației, care, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte PNRAS Runda a II-a Școli mici, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Acesta este un apel necompetitiv dedicat Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) din cadrul Ministerului Educației pentru a elabora și implementa un proiect strategic în vederea sprijinirii școlilor mici, cu efective sub 40 de elevi în ciclul gimnazial (școli-țintă), pentru a reduce abandonul școlar.

Prin urmare, pentru această cerere de propunere de proiect, solicitantul eligibil este Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) din cadrul Ministerului Educației. 

UMPFE poate aplica în beneficiul unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, având efective de mai puțin de 40 de elevi de gimnaziu, respectiv o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la acest nivel de învățământ.

Scopul proiectului finanțat în cadrul acestui apel este prevenirea și reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, incluzând:

 • Reducerea absenteismului;

 • Creșterea rezultatelor școlare, inclusiv recuperarea pierderilor în învățare/întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit) respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei elevilor;

 • Creșterea motivației elevilor pentru învățare și continuarea studiilor;

 • Dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare.

Activitățile eligibile în cadrul apelului acoperă două componente:

Componenta 1: Intervenții sistemice derulate de UMPFE pentru școlile beneficiare

 • Organizarea unor cursuri de formare la nivel regional/național pe teme relevante pentru prevenirea abandonului școlar pentru beneficiarii de granturi;

 • Achiziționarea și distribuirea unor bunuri și servicii de digitalizare, respectiv dotări cu echipamente și materiale didactice pentru școlile beneficiare;

 • Mentorat și sprijin pentru personalul didactic  beneficiarii de granturi;

 • Lansarea unui apel de granturi pentru școlile mici, evaluarea propunerilor de proiect primite din partea școlilor, contractarea granturilor;

 • Monitorizarea proiectelor desfășurate de școlile țintă, beneficiarii finali ai proiectului.

Componenta 2: Intervenții derulate direct de către școlile beneficiare

 • Activități de identificare și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar;

 • Activități pedagogice și de sprijin;

 • Activități extracurriculare/extrașcolare;

 • Acordarea unei mese pentru elevi;

 • Activități de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali;

 • Subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului;

 • Lucrări de amenajare minore, achiziționarea de bunuri (opționale).

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, în perioada 6 - 21 iulie 2023.