Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru apelul „Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.09.2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului + Anexele aferente apelului competitiv de proiecte Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Ministerul Educației vine în sprijinul zonelor marginalizate, precum și al celor care prezintă declin demografic pentru a contribui la dezvoltarea bazei materiale educaționale, precum și a serviciilor aferente, inclusiv prin construcția de spații pentru activități de tip after-school, săli și terenuri de sport, spații pentru ateliere de practică, laboratoare, spații pentru desfășurarea activităților nonformale, bucătărie și spații de cazare pentru elevi, în funcție de infrastructura educațională necesară.

Scopul prezentului apel îl reprezintă pilotarea unei rețele de consorții și campusuri școlare rurale prin acordarea de granturi pentru construirea a minimum 3 campusuri școlare rurale integrate, fiecare dintre acestea asigurând infrastructura necesară desfășurării actului educațional pentru minimum 300 de elevii din unitățile administrativ-teritoriale limitrofe.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 29,97 milioane de euro, valoare eligibilă PNRR, fără TVA.

Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 7,5 milioane de euro, fără TVA. Finanțarea se alocă în funcție de punctajul obținut, în limita bugetului disponibil.

Solicitanții eligibili ai prezentului apel de proiecte sunt grupurile de acțiune locală (GAL) sau asocierile de grupuri de acțiune locală (asocieri de GAL-uri), precum și alte forme de asociere ale unităților administrativ-teritoriale (UAT), în conformitate cu  art. 89 din OUG nr. 57/2019.

În cadrul acestui apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR.

Observațiile și recomandările pot fi trimise pe adresa de e-mail consortii.rurale@edu.gov.ro, în perioada 28.09.2023-12.10.2023.

* anexele ghidului sunt în lucru și vor fi publicate ulterior