Coordonate bancare pentru plata taxelor de acreditare/acordare aviz programe pentru dezvoltare profesională continuă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.11.2022

IMPORTANT: Plata taxelor se realizează numai după eliberarea facturii!

Furnizorul unui program solicită eliberarea facturii odată cu transmiterea dosarului pentru acreditarea programului conform Anexei 4 la OME 4.224/2022 la adresa de e-mail: dfc_acreditare@formare.edu.ro

--------------------------

NOTĂ

Pe ordinul de plată se vor completa obligatoriu următoarele date:

  1. Denumirea furnizorului de program

  2. Primele 3-5 cuvinte din denumirea programului

  3. Tip taxă Acreditare/ Acordare aviz program complementar

MINISTERUL EDUCAȚIEI

CONT IBAN:  RO52TREZ7005032XXX004377

TREZORERIE: A.T.C.P.M.B

COD FISCAL: 13729380