Direcţia Generală Economică

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.05.2016
Versiune tiparSend by email

Obiectivul general al Direcţiei Generale Economice este asigurarea și gestionarea eficientă și eficace a resurselor financiare și umane în vederea îndeplinirii misiunii Ministerului Educației.

Funcții:

  1. Elaborarea cadrului normativ aplicabil domeniului de referință

  2. Fundamentarea și proiecția bugetului anual, al bugetului pe programe și executarea bugetului propriu ministerului

  3. Monitorizarea și evaluarea execuției bugetare și propunerea de recomandări de acțiuni corective/ de îmbunătățire, pe baza rapoartelor realizate

  4. Furnizarea de asistență pentru departamentele Ministerului, instituțiile subordonate, coordonate, inclusiv în elaborarea componentei bugetare din Planul Strategic Instituțional

  5. Fundamentarea și elaborarea componentelor financiare ale strategiilor sectoriale din domeniul de competență al ministerului

  6. Reprezentarea ministerului în grupurile interministeriale în domeniul de competență al direcției generale

  7. Gestionarea și dezvoltarea profesională a resurselor umane ministerului, precum și gestionarea salarizării personalului ministerului.