Direcția Generală Management Strategic și Politici Publice

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Activitatea Direcției Generale Management Strategic și Politici Publice vizează îmbunătățirea ciclului de politici publice educaționale; asigură exercitarea managementului strategic la nivel instituțional și central; urmărește dezvoltarea capacității administrative și profesionalizarea managementului instituției precum și monitorizarea activității inspectoratelor şcolare/instituțiilor aflate în subordonarea/ coordonarea MEN /unităților de învățământ.

Elaborează Planul Strategic Instituțional.

Realizează coerența necesară între obiectivele proiectelor finanțate din fonduri externe și obiectivele strategiilor sectoriale în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.

Acordă consultanță, sprijin și îndrumare metodologică Grupurilor Tehnice de coordonare a implementării strategiilor condiționalități ex-ante și asigură Secretariatul Tehnic al Comitetului de Monitorizare.

Identifică tendințele naționale, europene și internaționale, noutățile din aria de competență a direcției (politici publice, capacitate administrativă, management strategic și al calității, rapoarte naționale, cooperare internațională)  și informează factorii decidenți.

Se implică în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană din aria de competență a direcției.

Elaborează sinteze, analize și rapoarte (Starea învățământului preuniversitar și a învățământului universitar în România), și alte rapoarte/documente naționale

Asigură cadrul normativ, metodologic, funcțional pentru exercitarea managementului strategic, întărirea capacității administrative și dezvoltarea managementului calității la nivel instituțional și central

Monitorizează implementarea/actualizarea elementelor specifice sistemului de control intern managerial – SCIM, la nivelul MEN și a structurilor subordonate.

Participă în grupuri de lucru/ comitete/ consilii interne, interinstituționale, la reuniuni interne și internaționale.

Colaborează cu organisme europene și internaționale în definirea, studiul, analiza și monitorizarea obiectivelor asumate în domeniul de referință.

În ceea ce privește monitorizarea activității inspectoratelor şcolare/instituțiilor aflate în subordonarea/ coordonarea MEN /unităților de învățământ DGMSPP:

Asigură coerența și corelare politicilor publice locale cu strategiile sectoriale în domeniu;

Identifică categorii de informații și analizează date din teritoriu;

Elaborează instrumente și monitorizează activitățile desfășurate de inspectoratele şcolare, instituțiile aflate în subordonarea/ coordonarea MEN, unitățile de învățământ preuniversitar;

Identifică, prioritizează și selectează resurse cheie și facilități pentru atingerea obiectivelor strategice; asigură feedback și elaborează analize/studii tematice;

Elaborează proiectele de acte normative și regulamentele pentru funcționarea inspectoratelor școlare, instituțiilor aflate în subordonarea acestora avizează regulamentele și structura instituțiilor direct subordonate/coordonate de MEN.

Managementul personalului din structurile subordonate MEN

Gestionează structura și încadrarea cu personal a inspectoratelor școlare și a caselor corpului didactic precum și a instituțiilor direct subordonate MEN;

Asigură cadrul metodologic pentru selecția și încadrarea personalului de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare și din instituțiile/unitățile din învățământul preuniversitar; avizează regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor direct subordonate MEN;

Organizează/participă la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere/îndrumare și control din inspectoratele școlare și din  Casele Corpului Didactic;

Se asigură că personalul este instruit și identifică nevoia de formare;

Promovează bune practici ale managementului/leadership-ului/guvernanței.

 

Echipa Direcției

VALENTIN POPESCU - Director General / email: valentin.popescu@edu.gov.ro

LUCIAN GHIOCA - Director  / email:  lucian.ghioca@edu.gov.ro

LAURENȚIU BÎRSAN - Consilier  / email:  laurentiu.barsan@edu.gov.ro

CLAUDIA TEODORESCU- Consilier / email: claudia.teodorescu@edu.gov.ro

RODICA STANCU - Consilier / email: rodica.stancu@edu.gov.ro

SILVIU PARAGINĂ – Consilier / email: silviu.paragina@edu.gov.ro

MONICA MUNTEANU - Consilier Afaceri Europene  / email: monica.munteanu@edu.gov.ro

IOANA CÎRSTEA - Consilier / email: ioana.cirstea@edu.gov.ro

LAURENȚIU ZĂGAR - Consilier / email: laurentiu.zagar@edu.gov.ro

LAURA CHIRA - Consilier Afaceri Europene / email: laura.chira@edu.gov.ro

MIRELA OLTEANU - Consilier / email: mirela.olteanu@edu.gov.ro

Data publicării: 
Miercuri, 28 Februarie, 2018