Direcția Generală Juridică și Control

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Obiectivul general al direcției vizează asigurarea activității juridice la nivelul ministerului prin:

- avizarea din perspectiva legalității a actelor administrative cu caracter individual și normative elaborate de către direcțiile generale/direcțiile din cadrul ministerului

- gestionarea resurselor umane și dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul ME

- pregătirea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative elaborate intern sau transmise de alte ministere

- relaționarea cu Secretariatul General al Guvernului

- publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinelor cu caracter normativ elaborate de ME.

***

► E-mail: djc@edu.gov.ro

Etichete: