Direcția Generală Juridică și Control

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[pagină în curs de actualizare]

Obiectivul general al direcției vizează asigurarea activității juridice la nivelul ministerului prin:

- avizarea din perspectiva legalității a actelor administrative cu caracter individual și normative elaborate de către direcțiile generale/direcțiile din cadrul ministerului

- gestionarea resurselor umane și dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul ME

- pregătirea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative elaborate intern sau transmise de alte ministere

- relaționarea cu Secretariatul General al Guvernului

- publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinelor cu caracter normativ elaborate de ME.

Structură:

 • Serviciul Juridic asigură reprezentarea ministerului în instanţele judecătoreşti pentru a apăra drepturile și interesele acestuia.
 • Serviciul Legislație
 • Serviciul Control
  • Compartiment Corp Control
 • Serviciul Relații Publice și Comunicare
  • Compartiment Management documente și petiții

E-mail direcție: djc@edu.gov.ro

Etichete: