Educație și formare 2020

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul oficial al Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
și
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_ro.htm