Euro 200

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

Programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv dezvoltarea competenţelor de utilizare a mijloacelor IT & C.

  • Ordin nr. 4.149/29.06.2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.947/2022 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar pentru anul 2022

--------------------------

Calendarul pentru acordarea acestui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2022 a fost aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.020/10.01.2022

 

Pentru facilitarea accesului la informațiile necesare am lansat portalul Euro 200

Cadru legislativ actualizat: NORMELE METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

Data publicării: 
Miercuri, 7 Septembrie, 2016