Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat (proiect în dezbatere publică)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
22.11.2016

Proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat este supus dezbaterii publice în perioada 22 noiembrie - 4 decembrie. Documentul stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în învățământul superior la ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat. În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor. De asemenea, conducerile instituţiilor de învăţământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

Eventualele observații și propuneri pot fi trimise la adresa de email dgis@edu.gov.ro.