Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut o întâlnire cu studenții reprezentanți ai structurilor de conducere din universități și cu reprezentanții asociațiilor și federațiilor studențești

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
23 Apr 2018

Cu această ocazie, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a prezentat, în detaliu, modul în care a fost gândită, în acest an, repartizarea preliminară a locurilor bugetate pe universități, dar și unele aspecte deficitare în ceea ce privește activitatea managerială în universitățile reprezentate.

Ministrul Educației a prezentat studenților decizia de alocare a unui număr de 5.000 de locuri bugetate pentru susținerea domeniilor strategice de dezvoltare a României, acele domenii care pot asigura în viitor numeroase locuri de muncă și care pot susține creșterea economică a țării, creșterea veniturilor statului și, în final, creșterea bugetului alocat educației.

Domeniile prioritare sunt cele definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020, respectiv în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020 subliniază necesitatea ca universitățile să dezvolte și să furnizeze programe relevante pentru piața muncii - cu accent special pe asigurarea competențelor transversale. Astfel, piața muncii are nevoie de angajați cu competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv: industria auto, industria alimentară, sănătate, turism, energie, biofarmaceutică și biotehnologii etc. De asemenea, a fost subliniat faptul că angajatorii au nevoie de absolvenți bine pregătiți în următoarele domenii prioritare: bioeconomie, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, energie, eco-nano-tehnologii și materiale avansate și sănătate.

Toate strategiile invocate au fost elaborate printr-un larg proces de consultare cu toți actorii implicați și aprobate prin hotărâre de guvern, neexistând critici sau ajustări din partea miniștrilor care s-au succedat la conducerea ministerelor implicate.

În momentul în care au fost repartizate locurile în universități, au fost luate în calcul nu numai cerințele actuale de pe piața muncii, ci și un orizont larg, adică ceea ce se va întâmpla cu adolescenții care vor fi admiși acum în facultății și care își vor căuta un loc de muncă peste 3-7 ani, poate chiar 10 ani, dacă ne gândim la inginerie sau sănătate.

Alte 2.000 de locuri au fost dedicate absolvenților din mediul rural, pentru a le da și acestora o șansă la educație de calitate, cel puțin la momentul admiterii. Aceasta însă nu va garanta că ei vor absolvi facultățile alese, dacă nu vor învăța serios. 1.000 de locuri au fost repartizate pentru susținerea programelor de studii care pregătesc viitoarele cadre didactice.

De asemenea, ministrul Valentin Popa a prezentat și formulele, relativ simple, după care a fost gândită repartizarea celor 8.000 de locuri (5.000+2.000+1.000).

Astfel:

 1. Toate cele 2.000 de locuri alocate pentru susținerea absolvenților de licee situate în mediul rural au fost distribuite pe baza proporției locurilor bugetate repartizate universităților în anul precedent, din totalul locurilor bugetate la nivel național. Așadar a fost respectată proporția repartizării din anul precedent.
 2. Cu privire la distribuirea locurilor care vizează susținerea domeniilor prioritare pentru dezvoltarea României, la nivelul MEN au fost stabilite domeniile care conțin programe de studiu preponderent și direct orientate către susținerea acestor domenii. Apoi, în baza datelor înaintate oficial de universități, a fost calculată proporția studenților pe care fiecare universitate îi are înmatriculați la aceste programe de studii, din totalul înregistrat la nivel național, iar această proporție a fost înmulțită cu 5.000. De subliniat faptul că, din datele oficiale ale universităților prezente la dezbateri, reiese că au mai puțini astfel de studenți în comparație cu celelalte universități.
 3. Cu privire la repartizarea locurilor care vizează susținerea programelor pentru formarea inițială a cadrelor didactice, la nivelul MEN au fost identificate domeniile care conțin programe de studiu preponderent și direct orientate în acest scop. Apoi, în baza datelor înaintate oficial de universități, a fost calculată proporția studenților pe care fiecare universitate îi are înmatriculați la aceste programe de studii, din totalul înregistrat la nivel național, iar această proporție a fost înmulțită cu 1.000. Trebuie subliniat faptul că 2/3 din cele 1.000 de locuri finanțate de la buget revin universităților tradiționale, datorită existenței cu mult peste medie a acestor programe de studii în oferta lor educațională.
 4. La cele prezentate anterior, se adaugă cele 636 locuri alocate studenților de etnie rromă, locuri distribuite exact ca în anul precedent.
 5. Raportându-ne la ciclul de studii universitare de licență, diferența de 53.364 de locuri finanțate de la buget (rezultată prin scăderea celor 8.636 de locuri amintite mai sus - 5.000+2.000+1.000+636 - din totalul de 62.000 locuri aferente universităților civile), aceasta a fost distribuită în baza proporției locurilor bugetate repartizate universităților în anul universitar precedent din totalul locurilor bugetate la nivel național, după ce a fost reținut un procent de aproximativ 1,5% pentru corecții și 1,5% drept rezervă la nivelul MEN. Așadar a fost respectată, din nou, proporția repartizării din anul precedent.

Corecțiile, efectuate într-un cuantum foarte mic, au vizat suplimentarea sau diminuarea cifrelor obținute cu formulele amintite, urmărind:

 • Analiza eficienței utilizării locurilor bugetate repartizate în ultimii ani, în special din punctul de vedere al locurilor bugetate pierdute de universități în anii superiori (în special la master), din cauza inexistenței studenților cu taxă care să ocupe locurile bugetate disponibilizate de studenții exmatriculați ca urmare a abandonului sau repetenției;
 • Normalizarea variațiilor excesive, pozitive sau negative, suferite de universități în alocarea locurilor bugetate, variații realizate fără o metodologie sau o fundamentare sau măcar o minima explicație, începând cu anul 2010 până în prezent.

Toate aceste principii au fost respectate și pentru repartizarea locurilor bugetate la masterat și la doctorat. 

Ministrul Valentin Popa a discutat cu studenții și despre problemele specifice, cunoscute la nivelul MEN, din interiorul fiecărei universități.

Astfel, la Universitatea din București, în anul precedent (2017), universitatea a primit, la licență, cu 100 locuri bugetate mai puțin, iar la master cu 210 locuri bugetate mai puțin decât în anul 2016. Anul acesta, sunt cu 60 locuri mai puțin la licență și cu 335 locuri mai puțin la master. De asemenea, au fost prezentate și cifrele oficiale asumate de universitate privind numărul de studenți bugetați, solicitați a fi finanțați. Acest număr prezintă o discrepanță majoră față de numărul de locuri bugetate repartizate în anii precedenți acestei universități.

Astfel, se constată că, la nivelul lunii martie 2018, la Universitatea din București, în anii I, II și III licență există un număr total de peste 900 locuri bugetate neutilizate, deși la nivelul universității există numeroși studenți cu taxă care le-ar putea ocupa. La master se constată că, în mod similar, există un număr total pentru anii I și II de aproape 700 locuri bugetate neutilizate. Dintre acestea, la nivelul anului II de master se constată că există peste 600 locuri bugetate neutilizate, număr care depășește considerabil numărul de studenți cu taxă din anul II de master. Astfel, toți studenții cu taxă eligibili din anul II de master ar putea primi loc bugetat și, chiar și așa, rămân foarte multe locuri bugetate care se pierd, pentru că oricum nu are cine să le mai ocupe. Constatăm că, în Universitatea din București, peste 900 de studenți la licență și aproximativ 500 de studenți la master plătesc taxe, în loc să primească un loc bugetat existent la nivelul universității, cu mult mai mult decât cifra redusă anul acesta.

Acest lucru se întâmplă în condițiile în care în țară sunt numeroase universități care au studenți cu taxă în anul II de master, care ar putea beneficia de finanțare, dacă ar fi posibilă redistribuirea locurilor între universități.

Reamintim faptul că, în baza autonomiei universitare, este perfect legală realocarea locurilor bugetate în cadrul programelor unei facultăți sau între facultăți, indiferent de momentul la care locurile bugetate se disponibilizează.

În cadrul Universității din București, nerepartizarea locurilor bugetate disponibilizate prin exmatriculare sau repetenție a avut loc și în anii anteriori. Analiza datelor raportate la CNFIS, date pe baza cărora s-a făcut finanțarea în anii precedenți, inclusiv pentru acest an, arată că în fiecare an există sute de locuri la licență și la master neutilizate sau chiar definitiv pierdute de universitate, deoarece nu sunt redistribuite sau pentru că nu există studenți care să ocupe locurile bugetate disponibilizate.

În privința celorlalte universități prezente la întâlnire, ministrul Educației Naționale a declarat că nu are observații privind managementul intern și i-a felicitat pe reprezentanții acestora fiindcă locurile bugetate disponibilizate au fost repartizate studenților cu taxă eligibili, într-o proporție care se apropie de 100%.

Totuși, se remarcă faptul că și în cazul acestor universități, în special la anul II de master, exista un număr impresionant de locuri bugetate neutilizate din cauza absenței studenților eligibili care să le ocupe, după cum urmează:

 • Universitatea „Babeș-Bolyai” are peste 550 de locuri la master anul II neutilizate (dintr-un total de 3.500 de locuri atribuite în 2016)
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” are aproape 400 de locuri la master anul II neutilizate (dintr-un total de 2.300 de locuri atribuite în 2016)
 • Universitatea de Vest din Timișoara are circa 75 de locuri la master anul II neutilizate (dintr-un total de 1.205 de locuri atribuite în 2016)

Ministrul Valentin Popa a remarcat că acest fenomen este prezent, într-o proporție mai mică, și la alte universități care au primit un număr mare de locuri bugetate la master. În mod evident, aceste locuri sunt pierdute definitiv în sistem, ele nu mai pot ajuta financiar universitățile respective și nici pe studenții lor. Acest lucru rezultă poate și pentru că, în trecut, li s-a alocat un număr de locuri bugetate mai mare decât cererea din partea studenților. Din discuțiile cu studenții a reieșit și ideea că MEN ar trebui să creeze cadrul legal în vederea redistribuirii locurilor bugetate astfel disponibilizate către universitățile care au numeroși studenți cu taxă la nivelul anului II de master, dar și la licență. Împreună cu Consiliul Național al Rectorilor și cu reprezentanții asociațiilor studențești, MEN va analiza oportunitatea reglementării prin ordin de ministru a acestor redistribuiri de locuri și pentru anii superiori, nu doar pentru admitere.

Ministrul Educației Naționale a discutat cu studenții și despre bugetul de burse care se diminuează cu aproximativ 1-2%. Conducerea ministerului este permanent preocupată de asigurarea și suplimentarea acestor fonduri și una dintre soluții ar putea fi aprobarea utilizării de către universități a sumelor din soldul anilor precedenți, necheltuite cu bursele sau alte sume aferente finanțării complementare, pentru a suplimenta fondul de burse sau bugetele căminelor și cantinelor. De asemenea, va fi analizată și posibilitatea suplimentării fondului pentru cheltuieli materiale. Aceste lucruri ar fi posibile la următoarea rectificare bugetară.

Doresc să subliniez încă o dată deschiderea MEN, a mea personală, pentru un dialog aplicat și constructiv cu reprezentanții tuturor actorilor implicați în învățământul superior, fie că sunt studenți, cadre didactice sau conducerile universităților. Vă asigur, de asemenea, că deciziile la nivelul MEN se iau exclusiv prin considerarea argumentelor care țin de creșterea calității și relevanței învățământului superior, cu impact asupra dezvoltării socio-economice a țării” - este mesajul Ministrul Educației Naționale către întreaga comunitate academică.