Misiune, viziune, valori

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

AccessibilityMISIUNEA Ministerului Educație este să genereze un mediu educațional care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și facilitarea accesului egal la educație.   

VIZIUNEA noastră este să oferim tuturor beneficiarilor acces la o educație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare în parte. Ne dorim să asigurăm recunoașterea și garantarea drepturilor beneficiarilor de a-și păstra, dezvolta şi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.

VALORILE care ne ghidează munca sunt:

  • Integritatea
  • Etica
  • Transparența
  • Colaborarea
  • Implicarea
  • Responsabilitatea