Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local - Cod SIPOCA 17

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
19.02.2019

Descriere proiect

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale

Buget proiect: 12.091.281, 24 RON

Scopul proiectului:

Optimizarea implementării măsurilor în atingerea țintelor strategice din cadrul celor patru strategii condionalități ex-ante prin dezvoltarea și introducerea unui sistem unitar de monitorizare și evaluare (M&E) precum și realizarea unor studii comparative  ce vor optimiza procesele de luare a deciziilor la nivelul ministerului și va furniza evidențele necesare implementării de politici publice.

 Obiectivele specifice ale proiectului:

 A) creșterea capacității MEN de implementare a strategiilor educaționale condiționalitateex-  ante prin asigurarea dezvoltării și aplicării unui cadru metodologic de monitorizare și evaluare în vederea atingerii în 2020 a țintelor educaționale estimate

 B) creșterea capacității MEN de formulare de politici publice sectoriale prin asigurarea unor decizii informate privind dezvoltarea forței de muncă, politicile privind profesorii și cele privind educația timpurie sprijinite prin studii comparative

Rezultate de program:

R1: Un cadru unitar de coordonare (tablou de bord) a procesului de monitorizare și evaluare reglementat privind implementarea acțiunilor/intervențiilor stabilite în cele patru strategii condiționalitate ex-ante din educație

R2: Două rapoarte privind monitorizarea și evaluarea implementării intervențiilor aferente celor patru strategii din educație și efectului acestora în îndeplinirea/ implementarea strategiilor

R3: O analiză privind clarificarea rolurilor departamentelor MEN, instituțiilor direct subordonate/aflate în coordonarea MEN și serviciile deconcentrate din teritoriu

R4:  Studiu privind evaluarea politicilor publice în domeniul dezvoltării forței de muncă în România

R5: Studiu privind evaluarea politicilor publice privind cadrele didactice

R6: Studiu privind evaluarea politicilor publice privind dezvoltarea educației timpurii

R7: Două Rapoarte anuale de Stare a Educației imbunatatite prin folosirea analizei comparative la nivel global

R8: Personal din MEN și autorități, inspectorate școlare, instituții/ unități de învățământ instruit în folosirea instrumentelor puse la dispoziție, pentru asigurarea unei implementări optime și unei sustenabilități corespunzătoare a strategiilor condiționalități ex-ante