[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
24.02.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise până în data de 6 martie, ora 10:00, pe adresa de e-mail diana.rosu@edu.gov.ro.