Rezultatele echipei României la prima ediție în format online a Olimpiadei internaționale de limba franceză (2021)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.12.2021

La prima ediție a Olimpiadei internaționale de limba franceză în format online (7-9 decembrie 2021), echipa României a obținut premiul al III-lea la proba orală.

Au participat 100 de elevi din 20 de țări din Europa, Africa și Asia. România a fost reprezentată de o echipă formată din 5 elevi (laureați ai etapei naționale a Olimpiadei de limba franceză, ediția 2019, ultima organizată de Ministerul Educației, în contextul pandemiei de COVID-19, care au îndeplinit cerințele impuse: nivelul de studiu al limbii franceze și vârsta 16 – 18 ani) și 2 profesori (un profesor însoțitor și un profesor evaluator).

ELEVI

Nume

Unitatea de învățământ

Orașul / Județul/Municipiul

Andreea Catrinel BARBU

Colegiul Național Mihai Viteazul

Slobozia / IALOMIȚA

Ella DANCIU

Liceul Teoretic Mihai Eminescu

Cluj-Napoca / CLUJ

Elena Simona PREDESCU

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab

Râmnicu Vâlcea / VÂLCEA

Ilinca Teodora AGAFIȚEI

Colegiul Național Mihai Eminescu

Iași/IAȘI

Mohamed ABDULHADI

Liceul Teoretic

Novaci/GORJ

PROFESORI

Nume / Statut

Unitatea de învățământ

Municipiul

Raisa Elena VLAD / Profesor însoțitor

Colegiul Național Școala Centrală

București

Luiza-Maria DANILIUC / Profesor evaluator

Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu/CNPEE

București

 

Secțiunea obligatorie a constat în:

  • Proba scrisă individuală: eseu structurat pe o temă dată (nivel B1: 230-250 cuvinte; nivel B2: 250-270 cuvinte; nivel C1: 270-290 cuvinte);

  • Proba orală pe echipe naționale - prezentare orală și documentare (dezbatere televizată).

Tematica propusă:

1. Au-delà des frontières: amitié et réseaux sociaux des jeunes.

2. Les valeurs du vivre-ensemble: respect, solidarité, liberté.

3. Comportements écologiques responsables.

4. Égalité entre les femmes et les hommes.

5. Éducation et numérique: enjeux pour les jeunes.

La propunerea organizatorilor, fiecare echipă națională a realizat și un material video de prezentare a țării de origine, în limba franceză, cu o durată de maximum 3 minute. Acest videoclip a fost supus votul publicului.

Competiția a fost organizată, în parteneriat, de Centrele Regionale Francofone (CREF) ale OIF din Europa Centrală și de Est (CREFECO), Asia-Pacific (CREFAP), Africa și Orientul Mijlociu (CREFAMO) și de Conferința miniștrilor educației ale statelor și guvernelor din Francofonie (CONFEMEN).

Etichetă :