Secretar de stat Petru ANDEA

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.04.2017

Activitatea didactică și pedagogică a prof. dr. ing. Petru Andea a parcurs, succesiv, toate treptele ierarhiei didactice: asistent (1972), şef de lucrări (1979), conferenţiar (1990), profesor universitar (1999), conducător de doctorat (2007). În perioada 1986-1989 este directorul filialei Timişoara a Institutului pentru aparate şi utilaje pentru cercetare (IAUC Bucureşti). În perioada 2000-2004 este secretar ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, iar în perioada martie 2008-2013 - decan al Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică din cadrul Universităţii.

Activitatea ştiinţifică se remarcă prin participarea la numeroase sesiuni şi conferinţe de specialitate la nivel naţional şi internaţional, unde susţine şi publică peste 110 de lucrări ştiinţifice, dintre care 16 cotate ISI sau echivalent. De asemenea, în calitate de autor/coautor, publică peste 22 tratate, monografii, cărţi şi manuale universitare, deține 13 invenții brevetate și 13 inovații certificate.

De-a lungul activității sale științifice  a obținut mai multe distincții, dintre care menționăm: 4 premii la saloane naționale de invenții, Medalia Meritul Științific, Premiul Academiei Române pentru domeniul Științe Tehnice din anul 2000, Doctor Honorius Causa al Universităților Aurel Vlaicu din Arad, Vasile Goldiș din Arad și Atheneum din București, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România(AOSR), Președintele Filialei Timișoara a AOSR.

Activitatea social-politică: începând cu anul 1996 cunoaşte o ascensiune politică, de la consilier judeţean, vicepreşedinte şi preşedinte al organizaţiei municipale şi judeţene ale PSD, până la deputat în legislaturile 2000-2008 şi 2012-prezent. În calitate de deputat, în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a ocupat funcţiile de secretar (2000-2004) şi vicepreşedinte (2004-2008). Îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României în perioada 2004-2008. În prezent deține funcția de Secretar de Stat al Ministerului Educației Naționale în Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali. 

Materiale informative: