Compartimentul Audit Intern

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Suntem departamentul care, conform legii, desfășoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice. Prin acțiunile noastre ajutăm entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică, concomitent cu evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei şi eficacității managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Educației, Compartimentul Audit Intern elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, elaborează proiectul planului anual de audit public intern și efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. Compartimentul Audit Intern raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit și elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.

În atribuțiunile compartimentului intră și verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în colaborare cu conducătorul entităţii publice în cauză.

Șef Compartiment Audit Intern: 

e-mail: 

 

 

Etichete: