STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

O strategie naţională pentru Învăţarea pe tot parcursul vieţii  (SNÎPV) este necesară pentru a asigura o abordare coerentă şi coordonată în vederea atingerii ţintelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020 și ale PNR. Creşterea participării la Învăţarea pe tot parcursul vieţii prin măsuri care rezolvă disfuncţionalităţile pieţei, aşa cum a fost menţionat anterior, necesită un efort coordonat şi susţinut din partea tuturor actorilor cheie. În acelaşi timp, sprijinirea Învăţarea pe tot parcursul vieţii constituie unul dintre obiectivele de bază ale Cadrului strategic ET 2020 pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Totodată, elaborarea unei strategii Învăţarea pe tot parcursul vieţii este o condiţionalitate ex ante pentru a putea beneficia de fonduri europene structurale şi de investiţii în perioada de programare 2014-2020. 

Această strategie de învăţare pe tot parcursul vieţii propune trei piloni strategici care includ acțiuni de coordonare, finanţare şi reglementare pentru a depăşi constrângerile cu care se confruntă Învăţarea pe tot parcursul vieţii. Obiectivele acestei strategii sunt de a creşte participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi de a îmbunătăţi relevanţa sistemelor de învăţământ şi formare profesională pentru piaţa muncii. În conformitate cu obiectivul UE, principalul obiectiv strategic al României pentru anul 2020 este ca cel puţin 10% din populaţia adultă (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) să participe la activităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii. Aceste obiective sunt acoperite de cei trei piloni strategici: (i) acces şi stimulente pentru participare; (ii) calitate şi relevanţă; şi (iii) parteneriate pentru o mai bună informare. Direcțiile de acțiune cuprinse în cadrul acestor piloni se încadrează în una sau mai multe categorii de instrumente pentru intervenţie guvernamentală: coordonare, finanţare şi reglementare. Au fost selectate direcțiile de acțiune prezentate deoarece acestea abordează direct constrângerile identificate privind participarea la Învăţarea pe tot parcursul vieţii: informaţii reduse și asimetrice, stimulente insuficiente şi capacitate inadecvată.

Data publicării: 
Miercuri, 28 Februarie, 2018