Structură an școlar 2022 - 2023

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.08.2022

- secțiune actualizată în data de 12.06.2023 - 

Conform ordinului ministrului educației nr. 4.439/2023 pentru completarea ordinului de ministru nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023, cu modificările și completările ulterioare, pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 16 iunie 2023.

---

Anul școlar 2022 - 2023 se structurează astfel:

 • cursuri: luni, 5 septembrie 2022 - vineri, 21 octombrie 2022;

 • vacanță: sâmbâtă, 22 octombrie 2022 - duminică, 30 octombrie 2022;

 • cursuri: luni, 31 octombrie 2022 - joi, 22 decembrie 2022

 • vacanța de iarnă: vineri, 23 decembrie 2022 - duminică, 8 ianuarie 2023;

 • cursuri: luni, 9 ianuarie 2023 - vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București, după caz;

 • vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului Bucuresti, în perioada 6 - 26 februarie 2023;

Regăsiți mai jos programarea acestei vacanțe pentru fiecare județ în parte (click pe imagine pentru redimensionare).

 • cursuri: luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

 • vacanță de Paște: vineri, 7 aprilie 2023 - marți, 18 aprilie 2023;

 • cursuri: miercuri, 19 aprilie 2023 - vineri, 16 iunie 2023;

 • vacanță: sâmbătă, 17 iunie 2023 - duminică, 3 septembrie 2023.

În ziua de 5 octombrie (Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevazute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul național „Școala altfel“ și Programul „Săptămana verde“ se desfașoară în perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare rămâne la decizia unității de învățământ.

Conform ordinului nr. 3.710 din 20 februarie 2023 pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023, „în situații excepționale, la solicitarea inspectoratului școlar și cu aprobarea Ministerului Educației, cele două programe se pot derula în același interval de cursuri (modul de învățare).

Clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal organizează activități de instruire practică în perioadele dedicate programelor „Școala altfel“ și „Săptămana verde“.

06.01.2023: Informare privind reluarea cursurilor în învățământul preuniversitar începând cu data de 9 ianuarie 2023

Detalii suplimentare: Ordin-cadru nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023.