Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” 2022

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

„Tinerii dezbat” este o olimpiadă naţională care promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală și contribuie la formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor de gândire critică și de comunicare rațională în spaţiul public, precum şi la formarea şi dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa socială.

Practica dezbaterilor îi pregăteşte pe tineri să acţioneze coerent, să investigheze şi să analizeze probleme importante ale lumii contemporane, să fie critici şi constructivi în abordările asupra unui subiect.

Competiția este cuprinsă în Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români în anul școlar 2021 - 2022 (publicat aici). 

Regulamentul specific al Olimpiadei Naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” este disponibil aici

Anexele regulamentului:

Regăsiți, de asemenea, mai jos, și celelalte informații necesare privind organizarea și desfășurarea acestei olimpiade. 

  • Adresa Ministerului Educației nr. 27.106/30.03.2022 către inspectoratele școlare județene privind lansarea ediției 2022 a olimpiadei

  • Calendarul Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” - ediția 2022 (anexă la adresa de mai sus)

  • Moțiunile pentru Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” - ediția 2022 (anexă la adresa de mai sus).

Data publicării: 
Luni, 28 Martie, 2022