Direcția Tehnologia Informației

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.05.2016
Versiune tiparSend by email

Obiectivul general al Direcției Tehnologia Informației vizează monitorizarea și/sau coordonarea activităților desfășurate în domeniul tehnologiei informației în educație, precum și dezvoltarea și gestionarea bazelor de date aferente sistemului educațional și sistemului CDI în colaborare cu instituțiile de resort din subordinea sau coordonarea Ministerului Educației.

Funcții

  1. Monitorizarea demersurilor de informatizare în domeniul educației, precum și  elaborarea de propuneri de îmbunătățire a acestora

  2. Asigurarea sprijinului tehnic ministerului, instituțiilor și unităților din subordine/coordonare

  3. Elaborarea, gestionarea și întreținerea sistemelor informatice și a bazelor de date

  4. Monitorizarea realizării și utilizării sistemelor informatice pentru îmbunătățirea activității ministerului și a imaginii publice a acestuia

  5. Reprezentarea ministerului în grupuri de lucru interministeriale, consilii, comitete, reuniuni interne și internaționale.

► E-mail: dtic@edu.gov.ro