Întâlnire de lucru a ministrului Valentin Popa cu o echipă a Băncii Mondiale

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 8 Iunie, 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut o întâlnire de lucru cu echipa Băncii Mondiale (BM), condusă de Mariana Moarcăș, coordonator al Proiectului privind Învățământul Secundar/ROSE și al domeniului Educație în cadrul Biroului BM din România.

Cu acest prilej, au fost discutate principalele concluzii ale misiunii și au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. Întâlnirea face parte din agenda misiunii periodice (4-8 iunie 2018) de evaluare a stadiului implementării Proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project - ROSE). Astfel, părțile au apreciat colaborarea fructuoasă între cele două instituții în domeniul reformelor din educație din ultimii 25 de ani și, în particular, în implementarea proiectului ROSE, componentă importantă în sprijinul eforturilor MEN pentru a asigura o educație de calitate pentru toți copiii. De asemenea, s-a convenit asupra necesității intensificării eforturilor în ceea ce privește asigurarea resurselor necesare de către Ministerul Finanțelor Publice pentru implementarea în bune condiții a granturilor în desfășurare, precum și în vederea demarării celor aferente rundei a II-a.

În prezent, se află în implementare 263 de granturi pentru licee și 93 de proiecte în cadrul schemei de granturi pentru universități. De asemenea, dintre activitățile importante, aflate în desfășurare, menționăm pre-testarea care pregătește evaluarea internațională TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), la care participă elevii din clasa a VIII-a.

ROSE își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Acesta este structurat în trei componente. Primele două sunt concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior (licee), precum şi în primul an din învăţământul terţiar (universități). A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate. 

În valoare totală de 200 de milioane de euro, proiectul ROSE este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se derulează pe o perioadă de 7 ani (2015 - 2022). Proiectul este implementat de Ministerul Educației Naționale (MEN), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

BIROUL DE COMUNICARE