Ședința Comisiei de Dialog Social (vineri, 27 ianuarie, ora 10:00)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
26 Ian 2017

Ședința Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Educației Naționale va avea loc vineri, 27 ianuarie, începând cu ora 10.00.

În cadrul ședinței, va fi dezbătut proiectul de OMEN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5739/2016.

Totodată, vor exista dezbateri și asupra proiectului de OMEN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014.

BIROUL DE COMUNICARE