„Masă rotundă de Nivel Înalt”, organizată în cadrul proiectului „Learning by Doing”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 8 Mai, 2019

În contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Tehnic au organizat astăzi, 8 mai 2019, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara, o dezbatere asupra rezultatelor proiectului „Learning by Doing”, proiect cofinanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Din experiența celor 20 de luni de dezvoltare inovativă și implementare a activităților din judeţul Hunedoara, ulterior multiplicate la nivel naţional, s-au concretizat trei direcții de posibile intervenții prin recomandările de politici specifice învăţământului profesional şi tehnic, în acord cu Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016 - 2020 :

  • Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic;
  • Acces la educație în învățământul profesional și tehnic;
  • Modele locale de abordare a învățării la locul de muncă.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătăţirea capacităţii tuturor actorilor relevanţi în educaţie şi formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, naţional şi transnaţional pentru a facilita dezvoltarea sistemelor existente de educaţie şi formare profesională în ţările din regiunea Dunării.

Detalii despre proiect și activitățile curente:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/

https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/